Torsten Sandberg Kirjoitan kaikesta mahdollisesta maan ja taivaan välillä, joskus mahdottomastakin. Haluan edistää kaikenlaista keskustelua kaikista mahdollisista asioista.

Kuinka lakkasin olemasta huolissani ja opin rakastamaan venäläisiä…

Tänäinen voittomme Venäjän Federaatiosta jääkiekon jäisellä saralla kirvoittaa nyt julkaisemaan jutun vuodelta 2010. Suomi ja Venäjä ovat periaatteessa sama asia. Suomi on Venäjä jossa kaikki toimii ja Venäjä on Suomi jossa mikään ei toimi.

Sekä Helsingin metrossa että Suomen valtion hallinnoimalla rataverkolla käytetään samaa raideleveyttä (1 524 mm). Venäjän raideleveyden käyttäminen helpottaa raaka-aine- ja tavarakuljetuksia Venäjän ja Suomen välillä. Logistisesti Suomi on osa Venäjän mannerta itään päin, kun taas länteen päin Suomi on Itämeren vuoksi kuin saari. Junayhteyttä länteen ei kuitenkaan saataisi merkittävässä määrin toimimaan, vaikka raideleveys olisi standardiraideleveys. Vaunujen kuljettaminen junalautoilla ei olisi laajassa mitassa kannattavaa. (Tosi- ja itseasiassa venäjän raidelevys on nykyään 1520 milliä koska Neukkulan aikana haluttiin olla loogisia SI-standardien kanssa. Tässäkin nähdään miten uskollinen Venäjän valtion osa Suomi on todellakin ollut.)

Mutta Suomella ja Venäjällä voisi olla muutakin yhteistä kuin rautateiden sama raidelevys. Jos asiaa spekuloidaan puhtaasti siitä näkökulmasta että omaksuuko ihmiskunta yksinkertaisemman elämäntavan vai jatkaako se tekniikkaan ja tieteeseen luottaen hanketta turvata liikakansoitetun planeetan kaikille asukkaille kohtuullisen elämänmuodon niin kyllä ihmisen hybris takaa sen että jälkimmäinen vaihtoehto voittaa...  Edellä mainitussa tilanteessa Suomi Venäjän yhteydessä autonomisena valtiona takaa meille suhteellisen edulliset raaka-aineet, poliittisen turvallisuuden ja luo kansantaloudellemme kahdehdittavan vaurauden ajan; Suomalaisten kulta-ajan.

Eurooppa on niemimaa. Mutta ei siinä kaikki; Euroopassa on monta niemimaata ja Skandinavia Suomenniemineen on vain yksi osa sitä. Ja lopulta Eurooppa on vain yksi Aasian niemimaa. Venäjän federaation verrattuna Eurooppa on suoranainen kääpiö, ainakin maantieteellisesti ajatellen. Venäjän suuruudesta Suomeen kertoo sen kakkoskaupungin väkiluku. Pietarissa asuu saman verran asukkaita kuin Suomessa ja väkimäärä on vain kasvamaan päin. Pietarin asema valtakunnan rajamailla ja turvallisen puskurivyöhykkeen puuttuminen on ollut venäläisille trauman paikka. Pietari Suuri halusi siitä portin Eurooppaan ja siinä hän onnistuikin. Vielä 1900-luvulla Venäjä oli valmis suuriin maakauppoihin Suomen kanssa mikäli pienempi valtio olisi suostunut lohkaisemaan osan Karjalan kannasta. Tällaiset vaihtokaupat, ja maakaupat yleensäkin, eivät ole olleet niin epätavanomaisia kuin luullaan.

Suomen tarvitseminen raaka-aineiden kannalta on Venäjä kaikista luontevin hankinta-alue pelkästään maantieteellis-logistisesti. Raaka-aineiden hankinnassa tulisi ottaa huomioon ennen kaikkea halvat kuljetuskustannukset ja toimiva liikenne. Öljyputken rakentaminen on paljon kestävämpi vaihtoehto kuin kuskata sitä maailman ääristä pienillä tankkereilla. Kaasuntuonnistahan meillä jo onkin hyviä ja toimivia kokemuksia jo 1970-luvulta lähtien.

Mutta liikenteen ei välttämättä tarvitsisi olla yksisuuntaista. Ison jättiläisen kyljessä olevalla pienvaltiolla olisi hyvät oltavat jos asiat hoidettaisiin hyvin ja asianmukaisesti. Suomella on perinteisesti ollut kaksi suuntaa ja aina kun olemme olleet kiinteästi yhteyksissä Venäjän kanssa on se merkinnyt meille hyvinvoinnin ja kasvun aikaa.

Autonomian aika vuosina 1809-1917 merkitsi kansakunnan syntyä mutta myös orastavan teollisuusvaltion alkua. Ruotsin yhteydessä tämä tuskin olisi ollut mahdollista. Aina puhutaan sortokausista joita venäläiset muka meille järjestivät. Yhteys Ruotsiin olisi ollut kuitenkin vallan kauhea Egyptin orjuus ja meidät olisi pikku hiljaa ruotsalaistettu. Meillä ei olisi ollut samaa potentiaalia kuin Norjalla nousta itsenäiseksi valtioksi.
YYA-Suomi oli kansakuntamme historiassa pieni kultakausi. Teollisuutemme sai vahvan kasvusysäyksen sotakorvauksista joita Venäjälle maksoimme. Kauppasuhteet loivat sitten hyvän pohjan hyvinvointivaltion synnylle.

Mikä olisi ollut sitten toinen vaihtoehto? Vastaus on siinä ettei sitä olisi juurikaan ollut. Monesti unohdamme myös sen hyödyn mitä saimme kulttuuri- ja tiedevaihdossa. Teollisuutemme sai mittaamattomat määrät kallisarvoisia raaka-aineita juuri YYA-Suomen aikana. Samat mahdollisuudet meillä olisi edelleenkin ja tieto-taito se kelpaa veli venäläisellekin.

Nyt odotamme uutta aikaa ja sitä että Suomi hoitaisi asiansa kuntoon ison naapurinsa kanssa. Olimme takavuosina tilanteessa jossa Suomella oli huonot välit sekä Jenkkilän että Venäjän kanssa. Se  että  Barack  Obama  olisi  halunnut  syleillä  koko  maailmaa  ja me  siinä  sivussa  häntä  ei  ole  sama  asia  kuin  kahden  kansakunnan  hyvät  välit. Ihan hyvä asia sekin että nyt valtion johdolla on jonkinlaiset keskusteluvälit Jenkkilän kanssa, mutta hyvät välit molempien kanssa eivät sulje pois erityisen hyviä ja lämpimiä välejä toisen kanssa...

Kaikkinensa ottaen on sanottava että maantieteelliset faktuumit puoltavat lähentymistä Venäjän kanssa. Jos tätä tosiasiaa ei ajoissa jälleen kerran tiedosteta muodostaa asia meillä uhkan, uhkan jonka Suomi pitkälti itse aiheuttaa. Ja mitäs ovat vanhat polvet sanoneetkaan: ”Ylpeys käy lankeemuksen edellä...”  Jos  puhumme  Suomen  turvallisuuspoliittisesta  doktriinista  niin  asia  tulee  vielä  mielenkiintoisemmaksi.  Suomi  on  lännen  näkökulmasta  pelkkää  rajamaata.  Sotilaspoliittista  ajattelua  ei  ole  koskaan  ajatellut  mikään  humaani  periaate.  Venäläinen  voisi  nähdä  maassamme  muitakin  arvoja.  Turhaanko  venäläiset  olisivat  sitten  ostaneet  maata,  tonttimaata  ja  virkistyskäyttöön  tarkoitettua  maata  Suomesta.  Kehitys  käy  jo  tähän  suuntaan;  olisi  siis  parasta  vain  hyväksyä  tosiasiat. Suomi  on  arktinen  maa,  mutta  niin  on  Venäjäkin  suurimmalta  osaltaan. 

Ranskalaiset,  tuo  EU:n  isotteleva  kansakunta  ja  todellinen  ydin,  ei  tule  koskaan  ymmärtämään  arktisen  maataloutemme  erityisvaatimusta.  Ranskalaista  ajattelua  ja  virkamiseajattelua  ohjaa  loputon  standardisoimisvimma  ja  hyötyajattelu.  Venäläinen  ei  asettaisi  meille  ihmeellisä  tukijärjestelmiä  ja  tuotantokiintiöitä,  ei  mittailisi  kurkkuja  eikä  kananmunien  kokoja…  Kaikki  elintarvikkeet  jotka  pystymme  tuottaamaan  menisivät  venäläisten  pohjattomaan  vatsaan. Kaiken  lisäksi  meillä  olisi  aivan  oma  valuutta,  omat  urheilujoukkueet,  oma  parlamentti  ja  senaatti,  omat  lait,  oma  elinkeino-elämä  ja  ulkomaankauppapolitiikka.  Ulkopolitiikasta  ei  enää  tarvitsisi  kantaa  huolta. Ja  juuri tämä  asia  vapauttaisi  meitä  keskittymään  olennaisempaan.  Voisimme  myös  pitää  oman  armeijamme  ja  järkiperäistää  sotilaskoulutustamme.  Kaiken  tämän  jälkeen  olisimme  itsenäisempi  kansakunta  kuin  Lissabonin  sopimuksen  jälkeen.

Elämme  merkillisessä  maailmassa  ja  se  on  niin  merkillinen  maailma  että  siihen  mahtuu  myös  vaihtoehtoja.  Kaikelle  on  olemassa  vielä  enemmän  vaihtoehtoja  ja  mahdollisuuksia.  Pääsääntöisesti  olemassaolollemme kansakuntana vaihtoehtoja  on  kolme.  Siis:


1)  Suomi  EU:n  jäsenenä
2)  Suomi  itsenäisenä  valtiona  kuten  vuosina  1917-1948
3)  Suomi  Venäjän  yhteydessä  autonomisena  tasavaltana tai kohtalonyhteys-toverina


Seuraavaksi  tarkastelemme  kymmenen  lyhyen aforsimin/maksiimin  avilla  em.  väitteitämme  ja  useassa  kohden  vertaamme  venäläisiä  ranskalaisiin.  Ranskalaiset  ovat  näet  niitä  varsinaisia  eurooppalaisia  kiusanhenkiä  jotka  ovat  monen  järjettömän  EU-jutun  takana.

I  Venäläinen  on  parempi  kuin  ranskalainen.  Meillä  menisi  ainakin  500  vuotta  ranskalaisiksi  muuttumiseen.  Pelkästään  Venäjän  naapuruus  ja  Pietari  ovat  asioita  joista  emme  pääse  koskaan  eroon.

II  Ihminen  voi  aidosti  olla  ystävä  vain  sellaisen  toisen  ihmisen  kanssa  jonka  kanssa  on  riidellyt.  Ranskalaisen  kanssa  emme  koskaan  ole  sotineet,  venäläisen  kanssa  on  matsattu  useasti.

III  Suomalainen  sielunmaisema  on  enemmän  slaavilainen  kuin  romaaninen.  Ranskalaisuuden  ja  “Euroopan  asian”  ihailu  on  kaikenkauheaa  “tekouskovaisuutta”  joka  näkyy  jopa  horisontin  taakse.

IV  Venäläinen  on  optimistisempi  ja  huumorintajuisempi  kuin  ranskalainen.  Ranskalainen  ns.  huumori  on  enemmän  vakavuuden  puutetta  kuin  lämminhenkisyyttä.

V  Ranskalainen  ajattelee  hyötyä  ja  venäläinen  omaa  etua.  Ison  etu  on  pienen  hyöty,  mutta  mikä  tahansa  hyöty  ei  ole  kaikkien  etu.

VI  Pietari  on  lähempänä  kuin  Pariisi.  Voisimme  tehdä  esim.  järjettömän  kalliista  kansallisoopperastamme  Pietarin  taidelaistosten  sivukonttorin.

VII  Moskovakin  on  lähempänä  kuin  Pariisi.

VIII  Ranskalaiset  eivät  halua  elintarvikkeitamme.  Venäläiset  voivat  jopa  maksaa  niistä. Venäläinen syö ruokasi, ranskalainen haluaa sinun syövän ruokaasi.

IX  Ranskalainen  on  "l’homme  etrangé"  (“Vieras  ihminen.” Ja  aksentit  ovat  tahallaan  väärin  tai  niitä  ei  ole  ollenkaan.),  venäläinen  on  veli  venäläinen.  Venäläinen  on  keskimäärin  raittiimpi  kuin  ranskalainen. Ryssä on ryssä vaikka voissa paistaisi, mutta ranskalaisilla ei ole muuta kuin öljyssä käristetyt perunat!

X  Euroopan  ranskalaiset  eivät  osaa  pelata  jääkiekkoa!  On  tylsää  aina  voittaa  ranskalaiset  jääkiekossa,  venäläisille  voi  joskus  hävitäkin.

https://www.youtube.com/watch?v=LBWbLs5wuuc

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (33 kommenttia)

Käyttäjän seijalund kuva
Seija Nylund

"Ryssä on ryssä vaikka voissa paistaisi, mutta ranskalaisilla ei ole muuta kuin öljyssä käristetyt perunat!"

Voi voi Torsten, ranskalaisilla on kaikkea etanoista alkaen puhumattakaan keittokirjasta 1000 sinappiohjetta - harmittaa vieläkin kun näin sikäläisen kirjakaupan ikkunassa enkä ostanut. Ja mikäs Bocuse d'Or venäläisillä olisi, ja sitä rataa..

Käyttäjän indy kuva
Torsten Sandberg

ei sitä hienostella tartte kun vain mahansa saa täyteen. viittaan taannoiseen fingerporiin. se löytyy laittamalla google-hakuun lause: "felix tuntee suomalaisen maun" ja sitten katsoo mitä kuvahaussa on!

Käyttäjän seijalund kuva
Seija Nylund

Onhan ne venäläisetkin hienostelleet, Pietari Suurikin kun näki Versaillesin, otti mallia ja rakennututti Pietarhovin.

Käyttäjän IonMittler kuva
Ion Mittler

Ruotsalaiset hallitsivat Suomea paljon kauemmin kuin Venäjä, mutta he(kään) eivät "ruotsalaistaneet Suomea", joten se osuus puheista ei vastaa historiallista todellisuutta. Itse asiassa Ruotsi asutti Lapin suomalaisilla, sen sijaan että olisi kolonisoinut sen ruotsalaisilla. Samaan aikaan kun Keski-Euroopan valtiot kolonisoivat Amerikan mantereet, Afrikan ja Aasian viimeistä neliömetriä myöten, tietoisena politiikkanaan hankkia "elintilaa" omalle väestölleen, häätämällä aiemmat asukkaat mailtaan ja sulkea heidät pieniin reservaatteihim, ja siinä ohessa tekemällä lukemattomia kansanmurhia, jotkut kansat ajettiin jopa sukupuuttoon -- samaan aikaan kuin eteläisemmän Euroopan imperiumit tekivät kaiken tuon lähes koko muulle maailmalle Euroopan ulkopuolella, Suomi oli turvassa kuin kukka kämmenellä ensin Ruotsin ja sitten Venäjän imperiumin suojeluksessa, ilman että kumpikaan näistä lähetti meidän maaperällemme merkittävää määrää uudisasukkaita. Ruotsinkielinen rannikon väestö on kaikki mitä sieltä tuli, maantieteellisesti todella pienelle siivulle valtion alueesta. Suomen kielen asemankin onnistuimme säilyttämään, vaikka valloittavat valtiot jossain määrin haastoivat sen asemaa yhteiskunnassa, ja tarjosivat omaa kieltään sivistyksen kieleksi.

Käyttäjän LeoMirala kuva
Leo Mirala

Kun olet tervehtinyt venäläistä, laske sormet.

Käyttäjän indy kuva
Torsten Sandberg Vastaus kommenttiin #11

ei ole tarvis. teen ristinmerkin läntisen tradition mukaisesti.

Käyttäjän seijalund kuva
Seija Nylund

Tulihan Suomen suuriruhtinaskuntaan venäläisiä sotilaita, mutta valtaosa karkotettiin Suomen itsenäistyttyä. Venäläiset emigrantit taisivat muuttaa pääosin USA:han, joskin Ranskaankin.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Valkoiset_emigrantit

Käyttäjän IonMittler kuva
Ion Mittler

Kyllähän valloittaja kylään tuli, todella konkreettisesti ryminällä, koska eihän valtioita voi valloittaa kirjekurssina, täytyy sinne lähettää armeija. Joka myös puolustaa aluetta jatkuvasti, toista suurvaltaa vastaan.

Käyttäjän indy kuva
Torsten Sandberg Vastaus kommenttiin #9
Käyttäjän seijalund kuva
Seija Nylund Vastaus kommenttiin #9

Olivat sortokausinakin vain kylässä, kaikkea sitä kuulee.

Käyttäjän IonMittler kuva
Ion Mittler Vastaus kommenttiin #13

Kumpikaan Suomea hallinnut suurvalta ei käyttäytynyt aina kuin pyhäkoulupoika, julmuuksiakin oli, mutta jos verrataan siihen mitä Keski-Euroopan imperiumit tekivät kansoille joita he valloittivat Amerikan mantereilla, Afrikassa ja Aasiassa -- siellähän tapettiin paikoitellen 95% alkuperäisestä väestöstä ja korvattiin uudisasukkailla -- niin kumpikin Suomea miehittänyt suurvalta käyttäytyi ajan henkeen ja kolonialististen valloittajien yleisiin tapoihin verrattuna siististi.

Käyttäjän rjaaskel kuva
Risto Jääskeläinen

Vaikea päästä kirjoituksen tarkoituksesta perille. Kun en usko, että oikeasti blogisti Sandberg olisi liittämässä Suomea Venäjään. Enkä toisaalta usko pahantahtoista vaalivaikuttamistakaan, vaikka sekin käy mielessä.

No, itse olen kutakuinkin päässyt ryssävihasta. Pragmaattisuus vallitsee. Ja tietoisuus siitä, että Suomessa on lukuisammin tykistöä kuin yhdessäkään Nato-maassa Euroopassa.
Venäläiset maahanmuuttajat Suomessa eivät ole esittämässä erityisvaatimuksia. Keskimäärin venäläiset Venäjällä pitävät suomalaisista. Putin tuntee Suomen hyvin ja tietää Stalinin tekemät virheet. Tuskin haluaa toistaa niitä. Toki Putinin jälkeen tulevasta ei ole samaa takuuta. Siksi em. putkia on hyvä olla kaiken varalta.

Ajan ranskalaisvalmisteisella autolla enkä usko joutuvani kiirastuleen kuoltuani. Kiitos Jeesukselle.

Käyttäjän indy kuva
Torsten Sandberg

kyllä ranskalaisten autojen ajomukavuus on parempi. minullakin peugeot expert, mutta kyllä lada oli lujaa laatua. ei tässä suomea olla liittämässä venäjään vaan etsimässä optimaalista olotilaa.

Käyttäjän indy kuva
Torsten Sandberg

et ole vielä risto kommentoinut tätä olinko ede puoleksi oikeassa?

http://indy.puheenvuoro.uusisuomi.fi/239682-suomal...

Käyttäjän rjaaskel kuva
Risto Jääskeläinen

Onko muistini hataroitunut täysin? En löydä sellaista tuoreehkoa blogi tuosta aiheesta.
Osuvuuttahan on suuntaa-antavasti noissa rosenteissa. Valhallaan pistetyissä nimissä paljon enemmän.

Käyttäjän seijalund kuva
Seija Nylund

Jos vanhat merkit paikkansa pitää niin on ketunhäntä kainalossa.

Käyttäjän arialsio kuva
Ari Alsio

Minä olen aina pitänyt venäläisistä, ja pidän edelleen. Mutta en ihannoi heitä, kuten en muitakaan kansallisuuksia. Venäläisillä on omat heikkoutensa, mutta kelläpä ei olisi.

Käyttäjän indy kuva
Torsten Sandberg

tämä ei ole sietokilpailu, mutta etkös pistäisi meille pientä venäläisaiheista palindromia illan iloksi.

Käyttäjän arialsio kuva
Ari Alsio

Perkeleesti, Kreml merkitsee Lekrep?

Käyttäjän jallerajala kuva
Jari Rajala

Sanoovat tuolla intterneetissä että eurooppa hajoaa, tai ainakin ranska tekis niin. Ja että Saksa liittoituis sen jälkeen Venäjän kanssa, niilllä kun olis kuulema sellainen yhteinen joku kaipuu. En tiedä noista, mutta mikään ei o niin varmaa kuin epävarma :o Suomi vaan ajelehtii, se on sen tärkiä homma. Jääkiekosta en mitään ymmärrä. Se on rasismia sano joku hassu. Mustaa lyödään ja heitetään häkkiin ;o Eurooppa elää ja muotoutuu, miksi, kukapa sitä lopulta tietää!

Käyttäjän jorikajanto kuva
Jori Kajanto

"Nyt odotamme uutta aikaa ja sitä että Suomi hoitaisi asiansa kuntoon ison naapurinsa kanssa"

Miten niin SUOMI hoitaisi välit kuntoon? Kyllä se on niin, että Suomi ei ole terhnyt mitään sellaista. minkä takia sen pitäisi hoitaa välit kuntoon. KYllä se on Venäjän tehtävä, Se se on välit uhkailulla ja rajaamme varustelemalla huonontanut jos on.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

"IV Venäläinen on optimistisempi ja huumorintajuisempi kuin ranskalainen. Ranskalainen ns. huumori on enemmän vakavuuden puutetta kuin lämminhenkisyyttä."

Venäläinen huumori ei pääsääntöissti huou optimistisuutta lainkaan, vaan syvää sarkastisuutta. Puolalaisilla on miltei samanlainen huumori kuin venäläisillä.

Käyttäjän PekkaNrnen kuva
Pekka Näränen

Maantieteellisesti olemme lähellä Venäjää, mutta henkisesti kaukana. Suomi on muiden pohjoismaiden tapaan yksi maailman vähiten korruptoituneista maista, Venäjä muistaakseni sijalla 130 tai vastaavaa. Todellakin, Suomessa kaikki yleisesti ottaen toimii, Venäjällä ei mikään. Ei sana "ryssiminen" ole turhaan suomenkieleen tullut.

Käyttäjän JuhaHammarberg kuva
Juha Hammarberg

Voi olla järkytys Sinulle mutta suomessa hyvä veli verkoston korruptio voi loistavasti..suomi on pieni maa jossa kaikki merkittävät tyypit tuntevat toisensa joten asiat rullaavat paralelleihin suuntiin. Ilmeisesti et ole käynyt venäjällä ja ymmärrän puheenvuoroistasi ettet koskaan siellä aijo käydäkkään mutta moni asia heillä kuitenkin järjestyy..vaikkei aluksi toimikkaan.

Käyttäjän indy kuva
Torsten Sandberg

22 neuvostoliitto-vuorokautta ennen syyskuuta 1991
6 venäjä-vuorokautta

Käyttäjän PekkaNrnen kuva
Pekka Näränen

Juha Hammarberg on pihalla kuin lumiukko, noista jutuista päätellen Pietarin trollitehtaan pihalla :D

Päinvastoin kuin luulet, olen käynyt kaksi kertaa Neuvostoliitossa ja kerran Venäjällä. Viimeisestä käynnistä meni henkiseen toipumiseen pari viikkoa ja päätin, ettei koskaan enää. Tiedätkö, mitä Viipurin kaduilla autoillessa piti eniten varoa? Ettei aja tiekaivoon, niiden kannet kun oli järjestään varastettu :D

Revi siitä ...

Käyttäjän JuhaHammarberg kuva
Juha Hammarberg

Pekka hyvä..kävin viimeksi venäjällä ja viipurissa lähes viisi vuotta sitten ja paikat olivat viipurin keskustassa ihan mukavassa kunnossa. Olin vaimon kanssa kanavaristeilyllä ja asuttin Victoria hotellissa vastapäätä kauppahallia. Paikalliset olivat ihan mukavia ja infra samassa kunnossa kuin suomen puolella. Minut toi trollitehdas nimittely saa kyllä hyvälle tuulelle..etkö todellakaan keksi muuta nimiteltävää..aikuinen mies kuitenkin kuvasta päätellen.

Käyttäjän LeoMirala kuva
Leo Mirala Vastaus kommenttiin #33

Kyllä nyt Juha hiukan liioittelet. Viktoriahotelli on ihan hieno paikka, mutta jos olisit kävellyt hiukan kauemmas, olisit huomannut että viime sotien pommitusten jälkiä ei ole vielä ehditty korjata. Pommituksista on sentään melko pitkä aika, tulee jo 75 vuotta.

Käyttäjän JuhaHammarberg kuva
Juha Hammarberg Vastaus kommenttiin #34

Leo hyvä..tottakai kaupungissa oli verkoilla peitettyjä tyhjiä vanhoja taloja suomen ajoilta ja monin paikoin alue muistutti etu-töölöä. Vanhan kauniin kirkon ymäristö oli olmeisesti jätetty korjaamatta seuraavalle sukupolvelle..en tiedä. Kävimme linnan tornissa ylhäällä ja katsoimme näköalat..ihan kivat. Mummuni oli Johanneksesta ja asui Viipurissa oman aikansa ja tunnen tästä syystä jotenkin kuuluvani tuohon ympäristöön. Voin suositella reissua tähän kaupunkiin kenelle tahansa.

Käyttäjän LeoMirala kuva
Leo Mirala Vastaus kommenttiin #36

Olisko niin että venäläiset eivät korjaa valloitettuja alueita sen takia, että aikovat jossain vaiheessa luovuttaa ne entisille omistajille?

Etu-Töölössä verkot remontoitavien talojen ympärillä eivät ole pitkään. Mutta Viipurin verkot ovat olleet taloraunioiden ympärillä vuosikymmeniä. Ne ovat sitä varten että tiilet eivät tippuisi ohikulkijoiden päälle. Ehkä niiden korjaaminen jätetään suomalaisten hommaksi?

Käyttäjän JuhaHammarberg kuva
Juha Hammarberg Vastaus kommenttiin #38

Leo..minä ainakin viihdyin Viipurissa..ja kunhan sopiva hetki koittaa palaan kaupunkiin. Jokainen taablaa tyylillään.

Käyttäjän jorikajanto kuva
Jori Kajanto Vastaus kommenttiin #33

Viipuri on miehittäjien hallussa ja sillä siisti.

Toimituksen poiminnat